divendres, 4 de juny de 2010

Dimissió càrrecs Junta

Comunicació de part dels membres de la Junta de la seva decisió de deixar els seus càrrecs. Donat que no queden suficients membres per continuar amb la Junta, es convocarà Assemblea Ordinària (invitant als nous pares i mares de 1er) amb aquest tema com a principal punt de l'ordre del dia.